kontakt na nás
info@tvojafirma.sk

ZMENY v spoločnosti s ručením obmedzeným

Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným sú bežnou súčasťou vývoja počas podnikania, keďže situácie v živote prinútia zapísať zmeny do príslušného obchodného registra súdu.

Zmeny sa týkajú najmä:
 • zmena názvu spoločnosti s ručením obmedzeným
 • zmena sídla spoločnosti s ručením obmedzeným
 • zmena predmetu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným
 • zmena spoločníka/spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným
 • zmena konateľa/konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným
 • zmena mena konateľa či spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným
 • zmena adresy konateľa či spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným
 • zmena výšky základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným
 • zmena spôsobu konania konateľov v spoločnosti s ručením obmedzeným

Pri osobnom stretnutí vieme spolu prekonzultovať potrebné zmeny pre Vás.

Cena obsahuje:
 • konzultáciu
 • pripravenie kompletnej dokumentácie
 • ohlásenie živností na príslušnom živnostenskom úrade, ak je to potrebné
 • podanie návrhu na zmenu spoločnosti do príslušného obchodného registra
 • zaplatenie súdneho poplatku
 • zaslanie kompletných dokladov k Vám