kontakt na nás
info@tvojafirma.sk

READY MADE spoločnosti s ručením obmedzeným

READY MADE spoločnosti sú už založené spoločnosti s ručením obmedzeným za účelom ich predaja našim klientom, aby sme ich zbavili komplikácii a mohli začať podnikať prakticky hneď prvý deň.

Tieto spoločnosti nevykonávali žiadnu činnosť a nemajú žiadne záväzky a pohľadávky, pričom už majú splatené základné imanie vo výške 5.000,-€.

Výhodou je:
 • prakticky podnikáte od prvého dňa (zápis je vykonaný do zvyčajne do šiestich pracovných dní)
 • nepotrebujete 5.000,-€ ako pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 • pridelené IČO a DIČ
 • spoločnosť nemá obchodnú históriu (nikdy reálne nepodnikala)
Cena obsahuje:
advokát overil zmluvy ohľadom spoločnosti s ručením obmedzeným

Zmluvy overené advokátom

 • vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • plne splatené základné imanie spoločnosti
 • zmenu názvu spoločnosti
 • zmenu sídla spoločnosti
 • zmenu konateľa spoločnosti
 • zmenu spoločníka spoločnosti
 • zmenu voľných živností spoločnosti
 • súdny poplatok
Požiadavky na Vás:
 • vybrať si spoločnosť
 • vyplnenie dotazníka (údaje, ktoré sa budú meniť)
 • 1x overené podpísanie (matrika, notár)
 • zaslanie dokumentov k nám späť
 • v prípade rozšírenia činností o remeselnú či viazanú činnosť, príplatok je 7,50€ za každú takúto živnosť

V prípade, že nemáte na základné imanie 5.000,-€, môžeme sa dohodnúť, že založíme spoločnosť akú presne Vy požadujete (názov, sídlo a predmety podnikania) a následne Vám ju predáme.